<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Vi skal huske den empatiske del af vores fag
Vi skal huske den empatiske del af vores fag

Vi skal huske den empatiske del af vores fag


Linda Korndal fra Norm Architects arbejder på at bringe varmen og kroppen tilbage i arkitekturen. Med en multidisciplinær tilgang har tegnestuen fokus på at lave helstøbte projekter, hvor oplevelse og atmosfære forener formen med funktion. Dette er ikke New Nordic, det er traditionel skandinavisk arkitektur.

Linda Korndal er ledede arkitekt hos Norm Architects. Det er ikke en traditionel tegnestue, selv om den er formet af traditionelle dyder. Én ting er, at Norm Architects både laver produkt-, møbel- og grafisk design, såvel som arkitektur, indretning, fotografi og strategi, men mere usædvanligt er det, at de ofte forener disciplinerne i samme projekt.

 

Denne tilgang er formet af en eksplorativ indstilling, hvor ét projekt ofte udfolder sig i nye idéer og nye projekter. For Linda Korndal rummer hver opgave en essens, og når de analytisk har afdækket denne, er det tegnestuens opgave at give den sin arkitektoniske form. Målet er at skabe den løsning, der på den mest enkle facon forløser denne essens.

 

 

- Vi er tre kreative partnere, der alle er meget filosofisk anlagt. Vores arbejde begynder derfor med overvejelser om, hvad det gode liv er. Vi arbejder med et begreb vi kalder ”soft minimalism”, som trækker på en traditionel skandinavisk modernisme. Den er ikke industriel og kølig, som den modernisme, der kom til udtryk i Centraleuropa, men derimod varm, menneskelig og mere taktil. Vi orienterer os imod materialer, der er rare at røre ved, og som relaterer sig til kroppen. Det er den arv, som vi udspringer fra. Vi arbejder altid ind til det punkt, hvor der ikke er mere at tilføje og ikke mere at fjerne – men uden at det bliver koldt. Det er et univers, som er rart at være i og som i virkeligheden er hyggeligt, som jo også er en meget skandinavisk kvalitet. Måske er den skandinaviske minimalisme varmere, fordi klimaet er koldere. Når vi trækker os indendørs i vintermånederne, har vi brug for varme. I Sydeuropa er belysningen koldere, fordi det at bevæge sig indenfor handler om at skabe ly for varmen, siger Linda Korndal og fortsætter:

 

- Vi bliver tit påklistret, at vi er New Nordic, men vi står for noget andet end andre af de designvirksomheder, der går under det mærkat. Vi er gammeldags arkitekter i en moderne udgave og læner os i højere grad op af traditionel skandinavisk arkitektur end det nye nordiske. Vi søger ind mod essensen og ophavet, som det hele udspringer fra.

 

Restauranten bliver til en lampe

Når Norm Architects starter på en ny opgave, tager samtalerne om det arkitektoniske program afsæt i overvejelser om projektets narrativ og den adfærd, det skal stimulere på det bestemte sted. Det er en analytisk tilgang til projekterne, som de forsøger at forstå som helheder, inden de sætter den første streg. Tegnestuen anlægger det, Linda Korndal kalder en 360 graders tilgang, hvor alt fra selve rummet over glasset på bordet og musikken i højtalerne til logoet og skiltet på facaden analyseres.

 

Det er ikke kun en holistisk tilgang til den enkelte opgave, men til selve tegnestuens arbejde. De gør en dyd ud af at forene kompetencer inden for produktdesign, grafisk design og arkitektur med egenskaber inden for strategi, identitet og kreativ ledelse.

 

- Det er det stik modsatte af et one-size-fits-all-greb, og vores projekter lykkes, når adfærden på et sted styrker formgrebet og svarer til den ramme, som vi har opstillet. I et privat hjem er det ens eget liv, og på hoteller og restauranter handler det om at skabe en kurateret oplevelse. Arkitekturen kan være et kraftigt virkemiddel til at understrege konteksten, så når en kok laver en italiensk middag, kan rummet sætte det sidste punktum. Følelsen og perceptionen af rummet er kernen i vores arbejde.

 

 

- Når vi designer en restaurant og så opdager, at den lampe, der giver den helt rigtige stemning, simpelthen ikke findes, så tegner vi den, og så bliver den til et produkt. Når vi er art directors for Sørensen Læder, bliver det naturligvis til en læderkollektion på baggrund af de behov, som vi har set, og på den måde indgår det så i en anden kontekst. Restaurant Høst startede med, at vi havde tegnet et sæt tallerkener, og så ringede vi til Cofoco og spurgte, om vi ikke skulle lave en restaurant til det her stel. I restauranten Nærvær ville vi gerne skabe en sydlig stemning, men vi ville ikke lave en traditionel spansk vinbar, hvis værdi ville være lidt tabt på de her breddegrader. Der fandt vi en mørk træsort, men frem for at ornamentere den, gjorde vi udtrykket stramt og enkelt.

 

- Vores opgaver springer imellem tegnestuens forskellige discipliner. Det er en naturlig og legende tilgang, hvor vi skifter skala og blik. Universerne og fortællingerne har en tendens til at folde sig ud drevet frem af vores nysgerrighed. Selvfølgelig bliver en grafisk opgave for Sørensen Læder til et univers, hvor vi begynder at lave tasker. Selvfølgelig bliver tallerkenen til en restaurant, og selvfølgelig bliver restauranten bliver til en lampe. Det er en eksplorativ tilgang, hvor ét projekt udfolder sig i nye projekter og nye idéer.

 

 

Arkitektur har sanselige og emotionelle kvaliteter

Inden Linda blev ansat på Norm Architects i 2008 forskede hun i form og rum. Hun var i den forbindelse med til at starte en ny uddannelse på arkitektskolen i København med fokus på sanselige og emotionelle kvaliteter ved det byggede miljø, for på den måde at give værdi til dele af byggeriet, der ikke opfanges i regne- og produktark. 

 

- Vi har længe fokuseret på de målbare kvaliteter som klima, kvadratmeter og vedligeholdelse, og igennem lang tid mistet sproget for følelsen af at være i arkitekturen. Vores tilgang på tegnestuen er fænomenologisk: Nogle ting får os til at opføre os på bestemte måder. I kirken føler man sig lille i guds syn, men det er rummet, der skaber den følelse, siger hun og fortsætter:

 

- Arkitektur er et sprog, man skal lære at tale. Det er en empiri, som man kontinuerligt studerer. Det er sprog, mere end det er en kvantitativ målbar enhed. Rum har en emotionel værdi, og vi vier stor opmærksomhed til sanseapparatet. Hvordan føles ting at røre ved, hvordan lyder rummet, hvordan dufter her? Vi har haft lang tid med meget fokus på de kvantitativt målbare enheder, og nu skal vi til at genopdage vores følelser og vores poesi i faget. Arkitektur er det muliges kunst, men vi må ikke glemme den anden side. Vi skal huske at udøve den empatiske del af vores fag.


 

At fuldende fortællingen

En stor del af Norms  kundegruppe er international, og det er der god grund til, når man gerne vil tage kontrol over et projekt fra start til slut. Linda Korndal fortæller, at hoteller, restauranter, kontorfællesskaber, showrooms og andre opgaven inden for hospitality-genren giver Norm Architects den bedste platform for at fuldende deres fortællinger. Derfor vil fokus i høj grad fremadrettet ligge inden for det område.

 

- Når man har store ambitioner og gerne vil designe alle elementer i et projekt, er det godt at orientere sig internationalt.  Verden er blevet lille, og det er en spændende legeplads, hvor vi kan teste vores tese mod resten af verden og ikke bare mod folk, der tænker som os.

 

- Vi vil gerne fortsætte vores rejse ud i at lave endnu flere hoteller og restauranter. Vi vil gerne skabe kontekst til møbler og møbler til kontekst. Forhåbentligt betyder det, at vi kan tænke endnu mere universelt, få mere og mere ind under paletten, folde universerne mere ud, og få lov til at lege med de kunder, der kan se kvaliteten i at have det hele i ét stort samspil.

 

- Vi fokuserer også på private kunder, men den del, vi skal vækste, er hospitality. Det handler om kunder, der har ambitioner om at lave fantastiske løsninger. Det er der, de sjoveste kunder er. Der er det største råderum for at lave de største fortællinger.

 

- Vores fokus er ikke på region og geografi, men på at finde de rigtige relationer og de rigtige projekter. Vi skal ikke være en kæmpe tegnestue, måske skal vi være lidt større end i idag, men med en stadig nærhed til projekterne. Vi driver vores opgaver og vores arbejdsliv med hjertet, og vi vil lave de projekter, vi synes er sjove.

 

 
Anbefalede artikler