<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> ESYLUX COMPACT tilstedev relsessensorer med nye r kkevidder
ESYLUX COMPACT tilstedeværelsessensorer med nye rækkevidder

Annonce

ESYLUX COMPACT tilstedeværelsessensorer med nye rækkevidderESYLUX har givet en af sine mest succesfulde automatiseringsserier en omfangsrig opdatering. COMPACT tilstedeværelses- og bevægelsessensorer udvides med varianter med en rækkevidde på 32 meter. Til bevægelsesregistreringen satser ESYLUX stadig på strålingsfri passiv infrarød teknologi.

 

Mere fleksibilitet i store lokaler

I den behovsstyrede bygningsautomatisering betyder mangfoldighed frem for alt, at løsningerne kan tilpasses de individuelle krav i omgivelserne så præcist som muligt. ESYLUX har derfor udvidet sin succesfulde automatiseringsserie COMPACT for at opnå mere fleksibilitet i store lokaler.

 

Rækkeviddemuligheder med strålingsfrie PIR-sensorer

De eksisterende tilstedeværelses- og bevægelsessensorer i serien får følgeskab af varianter med en rækkevidde på 32 meter – f.eks. til anvendelse i store kontorer. Til bevægelsesregistrering anvendes den strålingsfrie passive infrarøde teknologi foretrukket af ESYLUX.

"Der hvor mennesker opholder sig i længere tid, fx på arbejdspladsen, vil vi gerne undgå enhver form for elektronisk forurening", forklarer Marcus Pabsch, chef for ESYLUX produktmanagement. PIR-teknikken anvender piezoelektriske halvlederkrystaller, som reagerer på kropsvarme fra mennesker i bevægelse.

 

Varianter til forskellige driftsteknikker

De nye udførelser består af i alt seks sensorer til forskellige driftsteknikker. Den fjernstyrede loftstilstedeværelsessensor PD-C 360i/32 giver en tilstedeværelses- og dagslysafhængig konstantlysregulering i anlæg med 230 volt, og tilstedeværelsessensoren PD-C 360i/32 plus giver derudover en separat HVAC-omskifterkontakt. Den nye slave-variant giver en udvidelse af registreringsområdet på yderligere 32 meter. Til steder med lidt eller intet dagslys og kort opholdstid er loftsbevægelsessensoren MD-C360i/32 egnet.

 

Nye løsninger til styring via digitale grænseflader

Loftstilstedeværelsessensoren PD-C360i/32 DUO DALI styrer to individuelle lyskanaler via DALI Broadcast og kan – i kombination med DALI-kontakten fra ESYLUX – også styre standardapparater tilstedeværelsesafhængigt, fx udluftninger. Til KNX-anlæg bruges tilstedeværelsessensoren PD-C 360i/32 KNX UP, der har en række ekstrafunktioner typiske for KNX. Disse omfatter bl.a. udsendelse af et separat tilstedeværelsessignal til en central registrering.

 

Firmaprofil

ESYLUX udvikler, fremstiller og driver intelligente automatiserings- og belysningsløsninger, der skaber mere livskvalitet og energieffektivitet i kontorbygninger, uddannelsesinstitutioner og i sundhedsvæsenet. Det enkelte menneskes ønsker og behov står i centrum, og virksomheden lægger særlig vægt på en nem anvendelse af sine produktløsninger. ESYLUX samarbejder med erfarne handelsvirksomheder på fem kontinenter og er repræsenteret med et stort antal datterselskaber i Europa, Asien og Oceanien.

Kontaktinformation
ESYLUX Danmark
Kokholm 3A
6000 Kolding
Tlf:+45 76 72 90 90
Email:   info@esylux.dk