<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Sch cos produkter er designet til en baeredygtig fremtid
Schüco Denmark ApS

Annonce

Schücos produkter er designet til en bæredygtig fremtid

Lige fra de første skitser på tegnebordet bliver bæredygtighed integreret i såvel produkter og produktionsproces som i den cirkulære økonomi.  

 

Som en ledende aktør i byggebranchen tager Schüco langsigtet ansvar og bruger både produkter og produktionsformer til at bane vej for en mere bæredygtig verden. Og for Schüco handler bæredygtighed om mere end miljø- og klimabeskyttelse, selvom det i sig selv er gigantiske udfordringer.

 

Vi betragter bæredygtighed som nøglen til en bedre levestandard for alle. Derfor har Schüco tilsluttet sig de 17 bæredygtige udviklingsmål, der er fastsat af FN. Og vi bidrager til realiseringen af disse mål i kraft af vores ekspertise og vores passion for at skabe byggeri kendetegnet af kompromisløs kvalitet, stilsikkert design og menneskelig trivsel.

 

 

En helstøbt livscyklus – Cradle to Cradle

C2CCertMark_Silver_color_rgb

 

Når livscyklus for et produkt eller en løsning skal vurderes, er vugge til grav” et velkendt begreb, Men Schüco har valgt at sætte barren højere og implementere et ”vugge til vugge” koncept. Det indebærer, at alle materialer betragtes som genanvendelige råstoffer, der kan indgå i biologiske eller tekniske kredsløb. Konceptet rækker betydeligt længere end den konventionelle opfattelse af genbrug, idet materialerne bevarer deres kvalitet, og der ikke er noget spild.

 

Cradle to Cradle produkter og produktionsprocesser forudsætter en systematisk og helstøbt tilgang – lige fra produktion ud af råvarer, over brugsfase og til demontering, forarbejdning og genbrug som ny råvare. Konceptet kræver ydermere grundig dokumentation for, at alle anvendte materialer er fri for forurenende stoffer og produceret ved hjælp af vedvarende energi, så de er sikre og ikke belaster mennesker og miljø.

 

Schüco-systemer med sølvcertificering

 

48 Schüco-systemer er C2C sølvcertificeret:

 

  • 31 vinduessystemer
  • 7 post-/sprosse facadesystemer – bl.a. vores element facadesystem AF UDC 80
  • 7 dørsystemer
  • 3 solafskærmningssystemer

 

Se oversigten her.

 

Schüco-systemer med bronzecertificering

 

9 Schüco-systemer er C2C Bronze-certificeret:

 

  • 2 vinduessystemer
  • 3 facadesystemer
  • 3 skyde-hævesystemer – bl.a. vores panoramadesign skydedør ASS 77 PD.HI manual
  • 1 dørsystem

 

Se oversigten her.

Ringen sluttes med cirkulær økonomi

Hos Schüco arbejder vi efter en overbevisning om, at bygninger er fremtidens råvarelager. Derfor fremmer vi aktivt overgangen fra lineært til cirkulært byggeri, hvilket betyder lukkede genbrugsprocesser med fuld dokumentation.

 

Materialer, der før blev behandlet som byggeaffald, anvendes i den cirkulære økonomi som basismateriale for nye produkter. Det er for eksempel tilfældet, når et facadeelement forarbejdes til en ny bygningsdel af samme kvalitet efter at være tilbageført i produktionscyklussen.

 

Schücos cirkulære økonomi kan således forene den stigende materialeefterspørgsel med målsætningen om at minimere spild og maksimere genbrug og genanvendelse.

 

cirkulær øko

 

Kvalitet og bæredygtighed indgår i designet

Schücos mest anvendte materialer er aluminium, PVC-U og stål, som alle kendetegnes af meget lang holdbarhed og et højt niveau for genanvendelighed. Et PVC-U vindue har eksempelvis en levetid på cirka 40 år og kan genanvendes op til syv gange. Når det indgår i den cirkulære økonomi, kan materialet derfor anvendes uden tab af kvalitet i op til 240 år.

 

Udover det stilsikre design kendes Schücos aluminiumsystemer for høj kvalitet med suveræn mekanisk robusthed og fremragende korrosionsbestandighed. Dette sikrer i sig selv en lang levetid for vores aluminiumsvinduer, døre og facader, og den cirkulære økonomi styrker yderligere Schücos bidrag til fremtidens bæredygtige byggeri.

Læs mere om Schüco og bæredygtighed her

 

 

Kontaktinformation
Schüco Denmark ApS
Stamholmen 157, 3
2650 Hvidovre
Tlf:+ 45 36 34 22 00
Email:   danmark@schueco.com