<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> En arkitekts introduktion til kontorakustik
JJI Akustik & Inventar A/S

Annonce

En arkitekts introduktion til kontorakustik

Et overblik over, hvordan materialevalg påvirker lydabsorptionen på en arbejdsplads. 

 

Forstå, hvordan materialevalg påvirker efterklangen.

 

I takt med at flere og flere medarbejdere vender tilbage til kontoret, bliver der talt meget om det fysiske kontors rolle; om det kan være forældet, og hvordan den hybride arbejdsplads kommer til at fungere i praksis. Sociale aspekter af kontorlivet, såsom kommunikation og samarbejde, nævnes som fordele ved at vende tilbage til sit kontor igen. Men at vende tilbage til kontoret indebærer også en risiko for større udsættelse for støj sammenlignet med hjemmearbejde. Der er retningslinjer for sundhed og sikkerhed, når det kommer til meget høje lyde, men når det kommer til hverdagens forstyrrelser på arbejdspladsen, f.eks. andres telefonopkald, er der mindre retsbeskyttelse. 

 

Selvom disse typer støj ikke er så skadelige for vores ører som f.eks. en pneumatisk boremaskine kan de stadig give stress og gøre det svært at koncentrere sig, især hvis du er udsat for dem i længere tid. En rapport med titlen "Kakafonien" fra den svenske forening for hørehæmmede tyder på, at denne type støj kan føre til symptomer som træthed, hovedpine og hukommelsesbesvær samt en følelse af udelukkelse. 

 

Mange aspekter af designet af den moderne arbejdsplads gør tingene værre; Hårde overflader som blotlagte mursten og store vinduer kan faktisk bidrage til problemet. Derudover viser Kakkafoni-rapporten, at akustik ikke altid bliver fuldt ud inddraget i arkitekternes projekter og taget alvorligt af deres bygherrer. Men da især psykisk velvære står øverst på mange arkitekters dagsorden, burde akustik på kontoret være et vigtigt emne.

compare-materials-sound-absorption

Lydreflektioner, der breder sig i et kontor

 

Akustikken på en arbejdsplads afhænger af en række faktorer: de udsendte lyde, indretningen, baggrundsstøj (f.eks. fra ventilationsanlæg) og andre eksterne lyde. Et af de vigtigste aspekter er dog rummets lydabsorberende egenskaber. Begrebet efterklang er knyttet til dette. Når nogen taler, eller en telefon ringer, spredes lyden i alle retninger i et rum. I andre miljøer, f.eks. foredragssale, er denne lydfordeling et vigtigt aspekt af rummets funktion (så alle studerende kan høre underviseren). I kontormiljøer ønsker man derimod ikke, at lyden skal spredes, men stoppes lokalt, så ens kollegaer ikke bliver forstyrret. Den gode nyhed er, at arkitekter kan forbedre lydabsorptionen af ​​et kontor ved at prioritere de akustiske egenskaber af de materialer, de vælger. Her præsenterer vi fem punkter, som arkitekter bør have for øje, når de designer en arbejdsplads til både samarbejde og koncentreret arbejde. 

understand-reverberation

1. Forstå efterklang

 

Efterklangstiden er den tid, det tager for en lyd at forsvinde i et rum. Hårdere overflader og store åbne rum gør, at lyden "reflekteres" og hopper rundt i rummet, hvilket skaber lange efterklangstider. Længere efterklangstid betyder mere interferens, da lyden bygges op og det kan føre til en sneboldeffekt, hvor folk hæver stemmen yderligere og dermed bidrager til problemet. Den bedste metode til at forkorte efterklangstiden er at tage højde for de følgende tre aspekter; rummets volumen og design, lydafskærmning og absorption. 

involve-an-expert-early

2. Se alle materialer i et nyt lys

 

Det er vigtigt at forstå, at alle materialer i et rum spiller en central rolle i akustikken. Mere specifikt er det materialernes lydabsorberende egenskaber, der betyder noget; om de dæmper eller reflekterer lydene, dvs. om de reducerer eller forlænger efterklangstiden. Med sugende overflader på vægge, lofter og gulve kan rummets akustiske egenskaber, volumen og design ændre sig fuldstændig. Det er derfor vigtigt for arkitekter ikke kun at overveje materialer ud fra deres æstetiske egenskaber, men også ud fra den rolle, de kan spille i at absorbere lyd. 

acoustics-large-surfaces

3. Udnyttelse af store flader

 

Når det kommer til at beregne den samlede lydabsorption i et rum, arbejder materialernes absorptionsegenskaber sammen med det samlede overfladeareal. Store eksisterende overflader som vægge og lofter er ofte det bedste sted at starte, når du vil øge lydabsorptionen og reducere lydrefleksioner. Dette understøttes af en artikel fra 2018 "Acoustic Issues in Open Plan Offices: A Typological Analysis" i det akademiske tidsskrift "Buildings". Forfatterne påpeger, at det anbefales at "først behandle først det nedhængte loft og de højeste vægge, derefter indføre faste eller mobile systemer for at opdele rummet ...". 

understand-materials

4. Sammenligning af materialernes lydabsorption

 

Målet for, hvor godt et materiale kan absorbere og omdanne en lyd, i forhold til en kvadratmeter materiale, kaldes lydabsorptionskoefficienten. En lydabsorptionskoefficient på 1 betyder, at materialet absorberer lyden fuldstændigt, mens en fuldstændig lydreflekterende overflade ville have en koefficient på 0. Et stærkt absorberende materiale, der er spredt over et lille område, er lige så effektivt som et stort område med en lav koefficient. Og igen, jo mere absorption, jo kortere efterklangstid, hvilket er den ønskede effekt i et kontormiljø! 

 

5. Inddrag en ekspert på et tidligt tidspunkt

 

Kakofoni-rapporten fremhæver problemet med at få en akustisk specialist ind, når det er for sent, og kunden eller arkitekten undrer sig over, hvorfor rummet ser så godt ud, når det lyder så dårligt. Vi anbefaler i stedet at hyre en kvalificeret akustiker hurtigst muligt i et projekt. Selvom åbne kontorlandskaber har fremmet kommunikation og teamwork, er det ofte til skade for det roligere arbejde, da skrivebordsrækkerne og de mange samarbejdszoner gør det sværere at koncentrere sig. Ved at forstå, hvordan materialevalget kan påvirke den akustiske oplevelse, og ved at sikre, at der bliver brugt eksperthjælp fra starten af ​​projektet, kan arkitekter skabe harmoniske arbejdspladser, der fremmer medarbejdernes trivsel. 

 

Illustrationer Matilda Petersson 

 

Denne artikel er hentet fra Gustafs hjemmeside. Læs den her

 

In-sign er leverandør af Gustafs akustikelementer i Danmark.

Kontaktinformation
JJI Akustik & Inventar A/S
Baltorpbakken 5
2750 Ballerup
Tlf:4483 0208
Email:   info@jji.as