<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Brandsikker akustikloesning bidrager til teatermagi
IN-SIGN Akustik

Annonce

Brandsikker akustikløsning bidrager til teatermagi

 

Odsherred Teaters tilbygning er som en tillokkende hemmelighed med den sorte facade og det lysende, gyldne indre. Teaterarkitekturen er inspireret af scenelampernes matsorte ydre og gyldent reflekterende indre, der oplyser scenen. Netop lyset, der flyder ud i omgivelserne, er et vigtigt element i arkitekturen. I teaterbyggeriets facade lader glimtvise kig gennem translucente glaspartier teaterets oplyste indre lokke forbipasserende på Odsherreds gågade ind i teaterhuset.

 

Formidlingen af et teaterstykke bæres af to vigtige elementer; det visuelle billede som er helt afhængig af lyssætningen, og af den dramatiske tekst som skal opfattes og skabe en forståelig helhed sammen med den visuelle handling.

 

Uden en effektiv og tilpasset akustikregulering, kan replikkerne ikke opfattes, og teaterstykket mister sin mening.

 

In-Sign har leveret perforerede Signatur VFS akustikpaneler til teatersalen. Signatur VFS-serien udmærker sig ved at være brandtestet og godkendt som B-s1,d0 for den fulde opbygning, dvs. inklusiv underlag i form af stål/brandimprægnerede lægter og stenuld og helt ud til og med det yderste lag lak. Publikum kan sidde trygt og overgive sig til teaterets magi.

 

Specielt for projektet er arkitekternes valg af de enkelte panelers udformning. Alle paneler har en glat bortkant, og de er monteret med 5 millimeter vandret og lodret synlig fuge.

 

Fakta om projektet

 

Perforerede paneler: ø10, c/c 16 mm

Overflade: Ask med indfarvet sortblå lak

Kernemateriale: Birkekrydsfíner

Akustikfilt: Sort

Montageprincip: Skjult

Mængde: 320 m2

Brandklassifikation: B-s1,d0 for den fulde opbygning

Arkitekt: Christensen & Co / Primus Arkitekter

Foto: Brahl Fotografi

 

 

ODSHERRED_TEATER_ 1
ODSHERRED_TEATER_ 2
ODSHERRED_TEATER_ 8
ODSHERRED_TEATER_ 16
ODSHERRED_TEATER_ 7
ODSHERRED_TEATER_ 9
 
 
Kontaktinformation
In-Sign Akustik
Baltorpbakken 9
2750 Ballerup
Tlf:4483 0208
Email:   info@in-sign.dk