1652187198-q10-DAMPA_Klimaloft_skole

DAMPAs klimaloftet sikrer det optimale indeklima - uden støj, støv og træk

Tekst af Frank Ulstrup

 

Den grønne dagsorden og ønsket om et langt bedre indeklima har fået mange til at vende blikket mod de såkaldte klimalofter. De kan varme og køle – og fremfor alt skabe et indeklima helt uden træk og støjgener af nogen art.

 

DAMPA_Klimaloft (002)

 

 

Flere undersøgelser viser, at hver femte kontoransat i Danmark oplever problemer med indeklimaet på deres arbejdsplads.

 

De adspurgte peger typisk på, at der er for varmt om sommeren, for koldt om vinteren eller for dårlig luftkvalitet og for meget støj.

 

Hvad end kritikken går på, viser undersøgelserne også, at forholdene samlet set resulterer i lavere produktivitet og et højere sygefravær.

 

Og netop den sammenhæng er én af de væsentligste grunde til, at man hos virksomhederne DAMPA og TechoKlima har rygende travlt i øjeblikket.

 

 

 

Passer til tiden

De to virksomheder har gennem mange år samarbejdet om at designe og konstruere de såkaldte klimalofter, som ved hjælp af strålevarme og et akustisk gennemtænkt design, skaber et perfekt tempereret indeklima uden træk, støj og støvgener af nogen art.

 

Lægger man dertil, at klimalofterne totaløkonomisk set er en gevinst, og at de ovenikøbet skåner miljøet - giver travlheden næsten sig selv, siger direktør i TechoKlima, Per Andersen:

- Det er jo en løsning, der passer rigtig godt til tiden, og derfor forventer vi faktisk også at fordoble vores omsætning i forhold til sidste år, siger han og nævner, at TechoKlima fra starten har været specialiseret indenfor klimaløsninger til byggeriet.

 

Læs også: Interview med distriktschef i DAMPA, Torben Rützou ”Form follows function”

 

DAMPA_Klimaloft_Sengestue

 

Baseret på stråling

Og det var netop de kompetencer, der for snart 20 år siden ledte til et samarbejde med DAMPA, der siden 1950’erne med stor succes har udviklet akustiske loftsystemer i metal.

 

Per Andersen forklarer, at de vandbaserede køle/varme-elementer, som hans virksomhed leverer, monteres i DAMPAs velkendte loftsystemer. Dermed kan varmeenergi enten tilføres eller fjernes fra rummet – men ikke ved hjælp af traditionel luftopvarmning og konvektion.

 

Det er det, der er hele pointen, siger han:

- Der er tale om strålevarme, som i modsætning til almindelig konvektionsvarme – stort set ikke påvirker lufttemperaturen. I stedet opvarmes eller nedkøles rummets overflader og inventar inklusive de mennesker, der måtte opholde sig i det.

 

 

Ingen støv, støj og træk

Det er en virkningsmåde, der har flere fordele, fortsætter Per Andersen og peger på, at traditionel konvektionsvarme fra f.eks. radiatorer skaber bevægelse i luften, og dermed hvirvler støv rundt i rummet:

 

- Og det samme gør sig selvfølgelig gældende, når rumtemperaturen styres med den ventilationsluft, man blæser ind i lokalet. Her løber man tit ind i problemer med træk, fordi der i store energioptimerede byggerier skal køles rigtig meget, siger han og fortsætter:

 

- Det har vi bl.a. oplevet på regionshospitalet i Viborg, hvor man simpelthen nåede grænsen for, hvor stort et luftskifte bygningsreglementet tillod. I den forbindelse blev vi bedt om at levere DAMPA Klimalofter med akustisk virkning til omkring 240 rum, lyder det.

 

 

DAMPA-Klimaloft-kassette-integration-1024x640

 

Hurtig tilbagebetaling

Hvad angår økonomien i opvarmning og køl med klimalofter, erkender Per Andersen gerne, at der er tale om en lidt mere kostbar løsning – men kun i anlægsfasen:

 

- Den generelle driftsbesparelse ved strålevarme er normalt på omkring 25 – 35 % sammenlignet med traditionel luftopvarmning. Det skyldes bl.a., at man har en meget mere ensartet temperatur i hele rummet, og at varmen heller ikke bare suser ud, når en dør åbnes. Igen skyldes det, at det ikke er selve luften, men rummets overflader og inventar, der opvarmes. Dermed er det en løsning, der på trods af lidt større anlægsudgifter, hurtigt betaler sig hjem igen, lyder det.

 

Læs også:  Interview med Tue Hansen fra DAMPA om diffus ventilation ”Et og samme loft klarer både akustikken, temperaturen og ventilationen”

 

 

DAMPA_Clip_In_klima

 

Miljøvaredeklareret

Og når det kommer til bæredygtighed, forholder det sig faktisk lidt på samme måde, siger Michael Nykjær, der er adm. direktør hos DAMPA. For nok er stål og aluminium tunge materialer at udvinde, men når de først er udvundet, har de stort set ingen udløbstid:

 

- De kan anvendes igen og igen uden at forlade det bæredygtige cirkulære kredsløb, siger han og henviser til, at DAMPA Klimaloft er miljøvaredeklareret (EPD) og dermed kan indgå i miljøcertificerede byggerier:

 

- Det er selvfølgelig også derfor, vi oplever den meget store efterspørgsel i øjeblikket. Man leder med lys og lygte efter bæredygtige løsninger, som også gør noget godt for indeklimaet. Og begge dele får man i al beskedenhed med et DAMPA Klimaloft, det fra Michael Nykjær.

Kontaktinformation

  • DAMPA ApS Head Office
  • Højeløkkevej 4a, 5690, Tommerup
  • Tlf: (+45) 63 76 13 00
  • Web: https://dampa.com/da/
  • Email : dampa@dampa.dk