Perfekt akustik på skoler

Annonce

Perfekt akustik på skoler

Det bedst mulige resultat til den bedst mulige pris


På Ecophons hjemmeside er der nem hjælp at hente, når man skal finde en effektiv løsning til både nybyggeri og renovering af skoler: En vejledning, der både giver skolen en optimal akustik, fungerer godt i praksis i skolens forskellige typer af rum – og samtidig sparer bygherren penge. 
Guiden er baseret på omfattende, praktiske målinger ude på skoler, så der er solid dokumentation bag løsningerne. Den giver et enkelt overblik over de forskellige typer rum på en skole – og klare anbefalinger rum for rum til hvilke materialer, man skal vælge, så man får en optimal og prisstærk løsning på skolen. 


3D-akustik sikrer mere ro og taleklarhed

Teknisk set bruger Ecophon to tilgange. Den første er ”3D-akustik”, som handler om at arbejde tredimensionelt i lokalet med akustikløsningerne for at opnå bedre resultater. Optimal lyd opnår man ved at have den bedst mulige type dæmpning i loftet og så supplere med de rigtige typer lodrette vægpaneler – med den rigtige placering. 



Rummets klang skal passe til aktiviteten

Den anden metode er ”aktivitetsbaseret akustikdesign”, som er udviklet af Ecophon. Et velfungerende lydmiljø kræver nemlig, at både akustikken og materialernes praktiske egenskaber passer til, hvad rummet rent faktisk skal bruges til. Ecophon har nøje undersøgt, hvordan de forskellige slags rum og gangarealer på en skole bruges i dagligdagen: Hvilken aktivitet er der, hvor mange mennesker, hvordan tales der, hvor meget slid og hvilke andre fysiske aktiviteter er der? 

Det er vigtigt for at opnå en velfungerende akustik: Traditionelt har man mest fokuseret på ”bare” at dæmpe efterklangen i ethvert lokale mest muligt. Men det er ikke nok. Ecophons løsninger fokuserer også på at regulere tre andre lydforhold, der er lige så vigtige: Nemlig taleklarheden, lydstyrken og lydforplantningen (hvordan lyde reflekteres rundt i rummet). Alle de fire forhold skal være på plads, for at rummets samlede klang fungerer godt i praksis. 


De rette materialer til det praktiske liv i rummet

Men løsningerne tager også højde for det praktiske dagligliv i de forskellige lokaler. Ecophons akustikplader har forskellige praktiske egenskaber – slidstyrke, slagstyrke, rengøringsvenlighed, finish osv. Men specialprodukter, der kan det hele på én gang er også dyrere. Derfor har vi fokuseret på at finde den kombination af materialer, der fungerer optimalt i det enkelte rum – uden at være unødigt kostbar. 

Ud fra den helhed har Ecophon sammensat forslag til en god akustikløsning til hver enkelt type af rum på en skole. I et rum med masser af fysisk aktivitet vil guiden måske pege på et heldækkende loft af slagfaste akustikplader som Master Rigid™, der fx tåler boldspil. I andre lokaler peges der på andre løsninger. 


Afgørende for indlæring og sygefravær

God lydkomfort på skolerne er vigtigere end nogensinde. I disse år stilles der stadig større krav til akustikken på skoler. Forskningen viser nemlig, at det er en sikker vej til bedre indlæring, lavere sygefravær og mindre uro i timerne. For kommunerne er der derfor store besparelser at hente – og dygtigere elever. 
Læs mere om Akustik på skoler
Kontaktinformation
Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre
Tlf:+45 36770909
Email:  
Perfekt-akustik-p--skoler